สถานการณ์ COVID -19 ประเทศไทย

ข่าวด่วนวันนี้ (ข่าวทั่วไทย)
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
รวม 8,675 ราย จำแนกเป็น
  • ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,931 ราย
  • ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 532 ราย
  • ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย
  • ผู้ป่วยสะสม 1,830,294 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
รักษาหาย
  • หายป่วยกลับบ้าน 9,589 ราย
  • หายป่วยสะสม 1,712,890 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
  • ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,042 ราย
เสียชีวิต 44 ราย
แหล่งที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID -19 กรมประชาสัมพันธ์