สั่งปิดทันที! โรงเรียนเมืองอุดรฯ หลังเปิดเรียนแบบ on site ได้เพียงวันเดียว

ข่าวด่วนวันนี้ (ข่าวทั่วไทย)

วันที่ 12 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หน้าสนามบินนานาชาติจ.อุดรธานีมีหนังสือประกาศฯ เรื่อง งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โดยในประกาศแจ้งว่า โรงเรียนได้รับข้อมูลแจ้งจากโรงพยาบาลอุดรธานีว่า มีนักเรียนชั้นม.2 ตรวจพบการติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 11 พ.ย.64 จึงกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. งดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.64 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 2. ในระหว่างที่มีการงดการเรียนการสอนในรูปแบบการมาเรียนปกติที่โรงเรียน (On Site) รูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนจะเป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning โดยครูผู้สอนรายวิชาในแต่ละระดับชั้นจะเป็นผู้กำหนด ได้แก่ On Air Online On Demand และ On Hand

3. ยกเลิกปฏิทินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ (ON Site) ภาคเรียนที่ 2/2564 ที่โรงเรียนได้ประกาศไว้ 4.การจัดการเรียนการสอน ให้จัดตารางการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวันปกติ และให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work From Home) ยกเว้นข้าราชการ ส่วนครูและบุคลากรที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนในห้วงเวลาดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจ.อุดรธานี ได้พิจารณาการเปิดการเรียนการสอน On site ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสถานศึกษาเสนอขอรับการประเมิน 18 อำเภอ 265 แห่ง ผ่านการประเมิน 245 แห่ง ไม่ผ่าน 20 แห่ง รวมสถานศึกษาผ่านเกณฑ์สะสม 383 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30 ของสถานศึกษาทั้งจังหวัด แต่หลังจากเปิดเรียน on site ก็มีโรงเรียนสั่งปิดไปแล้วหลายแห่ง

แหล่งที่มา https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6727810