เปิดพอร์ตหุ้น”เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” 3,562 ล้าน ตัวไหนกำไร/ขาดทุน

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เปิดพอร์ตหุ้น”เสี่ยปู่ สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ล่าสุด ( 12 ต.ค.65 ) ถือหุ้นบจ. 9 แห่ง มูลค่ากว่า 3,562 ล้านบาท ผลตอบแทน (YTD) ตัวไหนบ้างกำไร -ขาดทุน

ชื่อของ “เสี่ยปู่” สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล นักลงทุนรายใหญ่แถวหน้าของไทย มักจะปรากฏข่าวการเข้าลงทุน หรือขยับพอร์ตขายเพื่อไปถือหุ้นตัวใหม่ รวมถึงการลงทุนในหุ้นน้องใหม่ “ไอพีโอ” โดยเฉพาะในรอบปีนี้ ซึ่งเป็นช่วงปีที่ตลาดหุ้นไทยผันผวนปรับขาลง การเคลื่อนไหวของเขาแต่ละครั้งจึงได้รับความสนใจจากนักลงทุน

“ฐานเศรษฐกิจ” อัพเดตพอร์ตหุ้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า”เสี่ยปู่”สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 9 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 3,562 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้

 

บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) : DITTO

 

ลักษณะธุรกิจ : จำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร
ถือหุ้นอันดับที่ 4 : จำนวน 23,249,000 หุ้น สัดส่วน 4.4033%
มูลค่าหุ้น : 1,604,181,000 บาท ( คำนวณจากราคาปิด ณ 12 ต.ค. 65 ที่หุ้นละ 69.00 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : +203.83%

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ : ORI

 

ลักษณะธุรกิจ : ขายอสังหาริมทรัพย์
ถือหุ้นอันดับที่ 4 : จำนวน 99,816,900 หุ้น สัดส่วน 4.07%
มูลค่าหุ้น : 988,187,310 บาท (คำนวณจากราคาปิด ณ 12 ต.ค.65 ที่หุ้นละ 9.90 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : -12.39%

บมจ.เอ.เจ.พลาสท์ : AJ

 

ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์ม
ถือหุ้นอันดับที่ 5 : จำนวน 20,911,500 หุ้น สัดส่วน 4.75%
มูลค่าหุ้น : 255,120,300 บาท ( คำนวณจากราคาปิด ณ 12 ต.ค.65 ที่ 12.20 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : – 29.48

บมจ.บ้านร็อคการ์เด้น : BROCK

 

ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านจัดสรรเพื่อจำหน่าย ในกรุงเทพมหานคร ภูเก็ตและสมุทรปราการ
ถือหุ้นอันดับที่ 2 : จำนวน 134,291,400 หุ้น สัดส่วน 13.10%
มูลค่าหุ้น : 233,667,036 บาท ( คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 12 ต.ค.65 ที่ 1.74 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : -13.00%

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส : ICN

 

ลักษณะธุรกิจ : ให้บริการติดตั้งงานโทรคมนาคม
ถือหุ้นอันดับที่ 2 : จำนวน 44,424,500 หุ้น สัดส่วน 7.1893%
มูลค่าหุ้น : 172,367,060 บาท ( คำนวณจากราคาปิด ณ 12 ต.ค.65 ที่ 3.88 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : -28.15

บมจ.บริทาเนีย : BRI

 

ลักษณะธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ
ถือหุ้นอันดับที่ 3 : จำนวน 16,228,600 หุ้น สัดส่วน 1.90%
มูลค่าหุ้น : 158,228,850 บาท ( คำนวณจากราคาปิด ณ วันที่ 12 ต.ค.65 ที่ 9.75 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : -18.07%

บมจ.บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล : KCC

 

ลักษณะธุรกิจ : จัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ฯลฯ
ถือหุ้นอันดับที่ 5 : จำนวน 10,842,900 หุ้น สัดส่วน 1.75%
มูลค่าหุ้น : 98,670,390 บาท (คำนวณจากราคาปิด ณ 12 ต.ค.65 ที่ 9.10 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น : +145.95% (จากราคา IPO เมื่อ 5 พ.ค.65 ที่ 3.70 บาท )

บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี : MFEC

 

ลักษณะธุรกิจ : พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
ถือหุ้นอันดับที่ 9 : จำนวน 3,330,000 หุ้น สัดส่วน 0.75%
มูลค่าหุ้น : 27,805,500 บาท ( คำนวณจากราคาปิด ณ 12 ต.ค.65 ที่ 8.35 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : -23.39%

บมจ.ริช สปอร์ต : RSP

 

ลักษณะธุรกิจ : เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทแฟชั่น และไลฟ์สไตล์
ถือหุ้นอันดับที่ 8 : จำนวน 10,000,000 หุ้น สัดส่วน 1.35%
มูลค่าหุ้น : 24,200,000 บาท (คำนวณจากราคาปิด ณ 12 ต.ค.65 ที่ 2.42 บาท )
อัตราผลตอบแทนหุ้น ( YTD) : +14.15%